Phu sa do 2009

Bạn quan tâm chương trình nào nhất của Phù Sa Đỏ?

Bạn quan tâm chương trình nào nhất của Phù Sa Đỏ?
Huấn luyện
46  40.7%
Tư vấn
28  24.8%
Đào tạo
17  15%
Cung ứng nguồn nhân lực
10  8.8%
Tổ chức sự kiện
7  6.2%

Số người tham gia bình chọn  :  113
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2023 14:36
Bạn đang ở  : Trang chủ Bạn quan tâm chương trình nào nhất của Phù Sa Đỏ?